Aanleverspecificaties kanten

Richtlijnen voor kanten

• Maximale plaatdikte is 12 mm.
• Maximale kant lengte 4000 mm.
• Een kantproduct dient altijd te zijn voorzien van een buigradius.


Toleranties

Toleranties zijn altijd symmetrisch ten opzichte van de nominale maat.

  • Hoeknauwkeurigheid: ± 0,5˚.
  • Beenlengte (per zetting): ± 0,2 mm.


Inwendige radius

De inwendige radius wordt bepaald door het gereedschap in combinatie met de materiaaleigenschappen.

Staaltjevakwerk zal de getekende radii aanpassen om vormbehoud van het eindproduct te kunnen realiseren. Teken minimaal een inwendige radius van 0,5 * plaatdikte om problemen met uithoekingen te voorkomen.

Ter referentie, deze inwendige radii kunnen gebruikt worden bij een hoek van 90 graden.

Inwendige Radius

MateriaaldikteStaalRVSAluminium
0,8 mm1,561,80
1 mm1,561,801,38
1,5 mm1,872,201,65
2 mm1,882,221,67
2,5 mm2,41
3 mm2,794,553,20
4 mm3,595,674,06
5 mm4,707,655,38
6 mm4,537,47
5,21
8 mm6,8011,447,93
10 mm12,0019,5113,91
12 mm11,5419,31

Minimale beenlengte

Dit is de minimale opleg van de plaat op de matrijs die noodzakelijk is om de buiging uit te kunnen voeren. De minimale beenlengte (b) wordt bepaald door de plaatdikte.

Alle soorten

DikteGroefwijdte (w)Beenlengte (b)
0,8 mm8 mm6 mm
1 mm8 mm6 mm
1,5 mm10 mm7 mm
2 mm12 mm9 mm
2,5 mm16 mm11 mm
3 mm24 mm16 mm
4 mm30 mm20 mm
5 mm40 mm26 mm
6 mm40 mm27 mm
8 mm60 mm40 mm
10 mm100 mm63 mm
12 mm100 mm65 mm

Minimale X-maat bij Z-buiging

Om een collisie met het gereedschap te voorkomen bij een zogenaamde Z-buiging dient er rekening te worden gehouden met de minimale X-maat zoals opgenomen in de tabel.


Minimale X, Z-buiging

DikteGroefwijdte (w)Beenlengte (x)
0,8 mm8 mm11 mm
1 mm8 mm
11 mm
1,5 mm12 mm14 mm
2 mm12 mm14 mm
2,5 mm16 mm18,50 mm
3 mm24 mm23 mm
4 mm30 mm30 mm
5 mm30 mm31 mm
6 mm40 mm40 mm
8 mm60 mm55 mm
10 mm100 mm90 mm
12 mm100 mm90 mm

Maximale buighoek

In verband met de terugvering van het materiaal moet de plaat altijd iets verder gebogen worden dan de opgegeven hoek. Het gereedschap heeft een maximale hoek van 30˚ en daardoor kan er, rekening houdend met de terugvering, worden gebogen tot maximaal 37˚.


Staal en aluminium

Alle soorten

DikteBuighoek
t/m 4 mm37°
5 mm t/m 12 mm80°

RVS

Alle soorten

DikteBuighoek
t/m 4 mm37°
5 mm t/m 12 mm80°

Hoogtreksterkte staal

S355 walsblauw en CorTen A

DikteBuighoek
t/m 3 mm37°
4 mm t/m  12 mm80°

Wanneer het uitstekende deel een lengte heeft van langer dan 58 mm, mag de te buigen hoek niet kleiner zijn dan 70˚ i.v.m. collisie op onderbalk van de kantbank. Wanneer het uitstekende deel niet langer is dan 58 mm dan mag de hoek tot 37˚ gaan.


Minimale afstand van gat tot buiglijn

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sleufgaten en ronde gaten. De minimale afstand Ymin kan worden bepaald door onderstaande formules:

Minimale afstand bij ronde gaten

Ymin. = Rj + 2S

Minimale afstand bij ronde sleufgaten

L < 25: Ymin. = Rj + 3S
L ≥ 25: Ymin. = Rj + 4S

Wanneer het gat toch dichter bij de buiglijn moet komen, dan kan er een insnijding op de buiglijn gemaakt worden.

Voorwaarden snijlijn:

  • Lengte = minimale lengte gat (A)
  • Breedte = 0,8 x plaatdikte (B)

Collisie met gereedschap/machine

De maakbaarheid is grotendeels afhankelijk van de gebruikte gereedschappen. Voor het maken van producten met een U-Vorm heeft Staaltjevakwerk speciale D-gereedschappen. Om overbelasting van het gereedschap te voorkomen, worden U-vormige producten tot 6 mm staal en aluminium en 5 mm RVS gebogen met het D-10 stempel. 8 mm staal en 6 mm RVS worden met een R-10 stempel gebogen. Let op: dit gereedschap beperkt het gebruik van U-vormen in het product. Om de haalbare hoogte-breedteverhouding te controleren, kunt u de afbeeldingen hieronder gebruiken.

Zijaanzicht stempel J-10

Zijaanzicht stempel D-10

Zijaanzicht stempel R-10

Vooraanzicht stempel

Bij producten, zoals te zien in de afbeelding, dient de flens niet langer te zijn dan 32 mm. Dit in verband met de extensie (35 mm) van de zogenaamde hoornstempels die bij dit soort producten gebruikt worden.


Doosvormige producten

Om collisie met de machine te voorkomen, is de maximale hoogte bij doosvormige producten 230 mm.


Grote/Conische radii

Grote radii of conische radii dienen gesegmenteerd aangeleverd te worden. 

Producten met een dergelijke radius worden in stappen gebogen, waarbij de onderlinge afstand van de buigingen dienen te voldoen aan de regels voor ‘minimale beenlengte’.

Wanneer een radius conisch gebogen wordt met meerdere zettingen achter elkaar, dan mogen de buiglijnen die in de ‘punt’ bij elkaar komen niet overlappend getekend worden.


Minimale breedte buiging

Ons smalste gereedschap is 20 mm. Bij buigingen zoals in de onderstaande afbeelding dient hier rekening mee gehouden te worden. Er moet dus voldoende ruimte aanwezig zijn voor de matrijs om de buiging uit te kunnen voeren.

Om zettingen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, (in verstek) te kunnen buigen dient er een insnijding aangebracht te worden zoals aangeven door de rode lijnen.

Deze insnede heeft minimaal de breedte van het om te zetten kantje. 


Minimale ruimte tussen 2 zettingen

De gezette kantjes (hoeken) mogen niet volledig tegen elkaar aan getekend worden i.v.m. onze toleranties. Wij adviseren tenminste 0,5 mm tussenruimte over te laten.


Houd rekening met minimaal 1,00 mm tussenruimte tussen het te zetten kantje en het deel dat vlak blijft. 


Hemming

Staaltjevakwerk produceert beperkt hemming. Mogelijkheden in overleg.