Laser en kantwerk, klein en groot. Van eenvoudig tot 11 zettingen op op deze grote plaat